Škola jak má být

Den otevřených dveří 

16. 7. 2019 10.00 hod. - 13.00hod., 

17. 7. 2019 14.00 - 17.00hod. 

v Josefově Dole 145 u Jablonce nad Nisou v Chatě Jizerské hory

Komunitní škola pro šťastné děti rodičů, kteří cítí, jak by se jejich dítě mělo v dnešní době pro dnešní svět vzdělávat.

Výuka bude probíhat respektujícím přístupem podle principů  a vybraných montessori pomůcek. Průvodci budou používat svou intuici a nechají se vést potřebami, tempem, zájmy a preferencemi dětí.

Rádi bychom vytvořili věkově smíšenou skupinku cca 20 dětí věku 5,6 - 15 let. Věk však by neměl být omezující v rozhodnutí, zda dítě příjmout k nám či nikoliv. Věk uvádím jen jako vodítko :-)


Cílem "výuky" je vést děti k samostatnosti, upevnit jejich vědomí sebe, "učit" je respektujícímu chování k dětem i dospělým i sobě samým.

Děti získají všeobecné znalosti a dovednosti, které z nich udělají bytost, jež se "ve světě neztatí". Dostanou možnost jít kdykoliv v jakémkoliv oboru hlouběji a zůstat si v tématu, jak dlouho budou chtít. 

Nejsme škola bez pravidel :-) kde děti mají bezbřehou svobodu, která je na úkor okolí a ostatních. Respektující přístup je o zodpovědnosti a hranicích.

Hranicích, které však nejsou uměle vytvořeny a nastoleny dospělými, ale vznikají přirozeně. "Prostě tam, kde začíná tvá svoboda, končí ta má" :-)

Výuka bude probíhat od pondělí do čtvrtku 10.00 hod. do 16.00hod. :-) plus mínus :-) O víkendech, letních a jarních prázdninách bude chata fungovat jako penzion pro rodiny s dětmi z montessori skupin, domškoláckých a Nevýchovných :-)

V prostorách penzionu Chata Jizerské hory a na rozlehlém pozemku kolem (7 000m2). Využívat budeme hernu, restauraci, salónek, vyhřívaný bazén uvnitř a venku kilometry a kilometry přírody Jizerských hor. :-) Chceme být hodně venku, hýbat se a sportovat, hodně mluvit anglicky a intelektuálně se rozvíjet.


Právně jsou děti hlášeny v režimu individuálního vzdělávání v nějaké klasické ZŠ nebo i jiné alternativní, která má však akreditaci MŠMT ČR.                                       Tu si buď vyberete sami nebo vám  s tím pomůžeme my. Nejlépe volit takovou školu, která umožňuje tvz. portfoliové přezkoušení. A pak dítě 2x do roka nebo jednou jezdí na "přezkoušení" do kmenové ZŠ nebo je možné domluvit osobu, která bude jezdit k nám, budou-li děti hlášeny v jedné základní škole.

K individuálnímu vzdělávání potřebujete:

  1. Najít si školu tomuto otevřenou :-)
  2. Zařídit si vyjádření k individuálnímu vzdělávání dítěte z pedagogicko-psychologické poradny (PPP).   Buď té, k níž patříte dle místa trvalého pobytu nebo si můžete zajít do soukromé jakékoliv a sami si zaplatit vyjádření pro školu.                                                                                                                                                                            Zkrátka co si o tom myslí psycholog. Je to nutné ze zákona. Když však psycholožka bude jiného názoru než vy, neznamená to, že vám škola může individuální vzdělávání "zakázat". Může vás však nepřijmout a tak si najdete jinou školu :-) 
  3. Napsat žádost o individuální vzdělávání  základní škole, v níž budete hlášeni.                                                                                                                                                                                                                                     Žádost musí obsahovat:
  •  jméno, bydliště a rodné číslo dítěte
  •  kdo bude dítě vzdělávat a ten doloží vzdělání min. sš s maturitou pro první stupeň, pro druhý VŠ stačí i Mgr.
  • důvody, proč chcete dítě vzdělávat doma
  • v jakém prostředí  a uvést, že bude mít dostatek prostoru pro učení v nerušeném místě s dostatkem čerstvého vzduchu
  • co budete k výuce používat - pomůcky Montessori, učebnice...
  • datum a podpis zákonných zástupců

S žádostí vám též můžeme pomoci :-) .